فرمول محصولات شیمیایی


مجموعه فرمولسازان طراح و  ارائه دهنده انواع فرمولاسیون تولید محصولات شیمیایی طبق جدید ترین دانش روز توسط مهندسین شیمی مجرب می باشد.

فرمول محصولات شیمیایی

خوشحال هستیم که به عنوان برترین شرکت در زمینه تولید و  ارائه فرمولاسیون تولید محصولات شیمیایی شناخته شدیم.فرمول مایع بوگیر فاضلاب

فرمول مایع بوگیر فاضلاب

مجموعه فرمول سازان ارائه دهنده انواع مختلف فرمولاسیون مایع بوگیر فاضلاب به همراه مشاوره و پشتیبانی جهت تولید محصولی با کیفیت می باشد.
فرمول واکس کفش و چرم

فرمول واکس کفش و چرم

مجموعه فرمول سازان ارائه دهنده انواع مختلف فرمولاسیون واکس کفش و چرم به همراه مشاوره و پشتیبانی جهت تولید محصولی با کیفیت می باشد.
فرمول اسپری خوشبو کننده هوا

فرمول اسپری خوشبو کننده هوا

مجموعه فرمول سازان ارائه دهنده انواع مختلف فرمولاسیون اسپری خوشبو کننده هوا به همراه مشاوره و پشتیبانی جهت تولید محصولی با کیفیت می باشد.
فرمول فوم بتن

فرمول فوم بتن

مجموعه فرمول سازان ارائه دهنده انواع مختلف فرمولاسیون فوم بتن به همراه مشاوره و پشتیبانی جهت تولید محصولی با کیفیت می باشد.
فرمول ژل آتش زا

فرمول ژل آتش زا

مجموعه فرمول سازان ارائه دهنده انواع مختلف فرمولاسیون ژل آتش زا به همراه مشاوره و پشتیبانی جهت تولید محصولی با کیفیت می باشد.