فرمول محصولات صنعتی


مجموعه فرمولسازان طراح و  ارائه دهنده انواع فرمولاسیون تولید محصولات صنعتی طبق جدید ترین دانش روز توسط مهندسین شیمی مجرب می باشد.

فرمول محصولات شیمیایی

خوشحال هستیم که به عنوان برترین شرکت در زمینه تولید و  ارائه فرمولاسیون تولید محصولات صنعتی شناخته شدیم.فرمول اسلایم

فرمول اسلایم

مجموعه فرمولسازان ارائه دهنده انواع مختلف فرمولاسیون اسلایم به همراه مشاوره و پشتیبانی جهت تولید محصولی با کیفیت می باشد.
فرمول خوشبو کننده توالت

فرمول خوشبو کننده توالت

مجموعه فرمولسازان ارائه دهنده انواع مختلف فرمولاسیون قرص خوشبو کننده توالت به همراه مشاوره و پشتیبانی جهت تولید محصولی با کیفیت می باشد.
فرمول مایع بوگیر فاضلاب

فرمول مایع بوگیر فاضلاب

مجموعه فرمولسازان ارائه دهنده انواع مختلف فرمولاسیون مایع بوگیر فاضلاب به همراه مشاوره و پشتیبانی جهت تولید محصولی با کیفیت می باشد.
فرمول مایع لوله باز کن

فرمول مایع لوله باز کن

مجموعه فرمولسازان ارائه دهنده انواع مختلف فرمولاسیون مایع لوله بازکن به همراه مشاوره و پشتیبانی جهت تولید محصولی با کیفیت می باشد.
فرمول واکس کفش و چرم

فرمول واکس کفش و چرم

مجموعه فرمول سازان ارائه دهنده انواع مختلف فرمولاسیون واکس کفش و چرم به همراه مشاوره و پشتیبانی جهت تولید محصولی با کیفیت می باشد.
فرمول اسپری خوشبو کننده هوا

فرمول اسپری خوشبو کننده هوا

مجموعه فرمولسازان ارائه دهنده انواع مختلف فرمولاسیون اسپری خوشبو کننده هوا به همراه مشاوره و پشتیبانی جهت تولید محصولی با کیفیت می باشد.
فرمول فوم بتن

فرمول فوم بتن

مجموعه فرمولسازان ارائه دهنده انواع مختلف فرمولاسیون فوم بتن به همراه مشاوره و پشتیبانی جهت تولید محصولی با کیفیت می باشد.
فرمول ژل آتش زا

فرمول ژل آتش زا

مجموعه فرمولسازان ارائه دهنده انواع مختلف فرمولاسیون ژل آتش زا به همراه مشاوره و پشتیبانی جهت تولید محصولی با کیفیت می باشد.