ترکیبات ژل آتش زا

فرمول ژل آتش زا

/flammable-gel-formulation
مجموعه فرمولسازان ارائه دهنده انواع مختلف فرمولاسیون ژل آتش زا به همراه مشاوره و پشتیبانی جهت تولید محصولی با کیفیت می باشد.